Samen werken aan goede verhoudingen

Hubert H.M. Janssen adviseren begeleiden ontwikkelen

Hubert H.M. Janssen

Foto: Esther Hereijgers Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

Hubert H.M. Janssen

Na een carrière bij de gemeente en in de gezondheidszorg start Hubert H.M. Janssen in 2009 zijn eigen bedrijf. Hij is beschikbaar als adviseur of begeleider en ontwikkelt nieuwe initiatieven en projecten. Zijn aandacht gaat uit naar mensen met name in levensbeschouwelijk georiënteerde organisaties. Hij draagt actief bij aan visie– en beleidsontwikkeling, de professionalisering van organisatie en medewerkers, en de ontwikkeling van nieuwe programma’s of initiatieven. Daarbij zoekt hij voortdurend naar goede verhoudingen waarin ‘het kleinste’ ook tot zijn recht komt.

Hubert volgt na de middelbare school de opleiding tot bestuursambtenaar aan de Limburgse Bestuursacademie. Bij de gemeente houdt hij zich eerst bezig met visie– en beleidsontwikkeling op het gebied van toerisme, recreatie en economische infrastructuur. Later wordt hij secretaris van de burgemeester en verantwoordelijk voor kabinetszaken en communicatie. Hier ontwikkelt hij zijn gevoel voor (politieke) verhoudingen, beleidsmatig en strategisch denken.

In 1989 gooit Hubert het roer om en gaat pastoraal theologie studeren aan de universiteiten van Heerlen en Nijmegen en de hogeschool in Tilburg. Hij leeft en studeert dan een aantal jaren bij religieuzen in Heerlen. Van 1995 tot 1999 combineert Hubert zijn studie met werk. Hij is stafmedewerker bij een project voor resocialisatie van jongeren na detentie of een bestaan zonder vaste woon– of verblijfplaats. Sommige jongeren hebben een verslavingsprobleem. Hij werkt intensief samen met religieuzen en is betrokken bij de integratie van buitenlandse zusters met wie hij en zijn gezin leven en werken delen.

Vanaf 1999 werkt Hubert Janssen als katholiek geestelijk verzorger en pastor in het ziekenhuis en van daaruit ook een aantal jaren in het nabij gelegen verpleeghuis. Hij wordt leidinggevende en de motor achter een nieuwe koers voor geestelijke verzorging. De nota ‘Visie in ontwikkeling. Geloven in de toekomst’ is van zijn hand. Hij staat daarmee aan de wieg van een nieuw team van acht geestelijk verzorgers en een betere professionele integratie van geestelijke zorg in de organisatie. Zijn beleidsmatig en strategisch denken, pastorale aandacht, het analytisch vermogen en de snelle pen, zijn verbindend werken en humor kwamen bij zijn afscheid over het voetlicht. Die kwaliteiten zet hij ook enkele jaren in als vice-voorzitter van de beroepsvereniging van geestelijk verzorgers in zorginstellingen (VGVZ) en projectleider voor het realiseren van een professioneel stafbureau voor die vereniging. Hij is volgt van 2008 tot 2010 de colleges ‘zorg, ethiek en beleid’ aan de Universiteit van Tilburg.

In het najaar van 2010 benoemt de bisschop van Breda hem tot missiesecretaris van het bisdom van Breda. Daar werkt hij een jaar aan nieuwe verhoudingen met nationale missionaire organisaties. In dezelfde periode volgt de benoeming tot directeur van klooster Euphrasia van de zusters van de Goede Herder in Bloemendaal. De zusters vragen Hubert medio 2011 nieuwe internationale opdrachten op te pakken.

Naast zijn werk is Hubert Janssen onder andere actief als columnist, vrijwillig medewerker van klooster Wittem en later het Annahuis, diaconaal centrum Breda. Hij is bestuurslid van de Vereniging Scala en de stichting Redemptio. Sinds de jaren tachtig engageert hij zich actief met religieuzen en het religieus leven in Nederland, met name met de congregatie van de Redemptoristen.

Hubert Janssen is getrouwd en vader van twee dochters.