Samen werken aan goede verhoudingen

Hubert H.M. Janssen adviseren begeleiden ontwikkelen

Samen zoeken en werken aan goede verhoudingen.

Tot uw dienst...

U zoekt een betrouwbare professionele partner om samen  nieuwe perspectieven te verkennen, om ongebaande wegen te gaan, concrete oplossingen te vinden of om gewoon een klus te klaren. Daarbij spelen persoonlijke aandacht en goede, menslievende zorg net zo’n belangrijke rol als levensbeschouwelijke achtergrond en ethisch verantwoord leven en werken.

Hubert H.M. Janssen geeft vorm en inhoud aan de werk-woorden: 

Adviseren met betrekking tot de levensbeschouwelijke achtergrond of inspiratie van uw organisatie of werkers, de professionalisering van uw organisatie of het zoeken naar nieuwe verhoudingen in de zorginstelling waar u woont of werkt. Van haalbaarheidsstudie en visie– en beleidsontwikkeling voor geestelijke verzorging tot specifieke vragen van religieuzen in een zorginstelling.

Begeleiden van (veranderings-)processen bij individuele of groepen werkers, bewoners  of patiënten en (kapittel) vergadering of fusieprojecten. Van de start of uitbouw van activiteiten tot de overdracht van (bestuurs-)verantwoordelijkheden van religieuzen aan niet leden van een congregatie of orde.

Ontwikkelen van programma’s of nieuwe initiatieven in of vanuit uw organisatie. Van cursus tot herbestemming van religieus erfgoed.

 

Zwaardvegerstraat 18  |  4813 CS Breda

Telefoon: 06 11 15 95 52

E-mail: hjanssen @ hhmj.nl

Www.hhmj.nl

 

 

Kamer van Koophandel 20.16.06.15

BTW nummer NL 15.95.37.198.B01

Triodos Bank  39.03.42.351

Administratieve gegevens:

Adres:

Janssen

Hubert Janssen

Hubert Jansen

Advies

Begeleiden

Ontwikkelen

http://www.hhmj.nl

hjanssen@hhmj.nl

Hubert H.M. Janssen adviseren begeleiden ontwikkelen

Deze website voorziet tijdelijk in de eerste  informatiebehoefte. 

Aan een nieuwe professionele site wordt gewerkt. Meer weten? Neem contact met ons op.